(Photo courtesy Hadley-Luzerne Historical Society)